• Categories
  • Search
  • Education

Materiały edukacyjne to książki, które mają być bazą do prowadzenia lekcji i rozmów o obozie Auschwitz-Birkenau. Jest to trudny temat, więc przedstawienie go dzieciom i młodzieży musi być bardzo delikatne i oparte na badaniach historycznych. W książkach można znaleźć odpowiedzi na pytania, które mogą zostać postawione przez odbiorców. Przedstawione teksty, statystyki i świadectwa są drogowskazem dla nauczycieli i osób, które zajmują się upamiętnieniem i upowszechnianiem wiedzy na temat obozu Auschwitz-Birkenau.