• Księga Pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944

Rok wydania 2020
No goods
39.00
Enter your email
Shipping within 24 hours
Shipping price 0
Odbiór osobisty 0
The Availability Of Brak towaru
The Weight Of The 0.5 kg
ISBN 978-83-7704-348-6
Leave your phone

Księga Pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944” to tytuł najnowszej publikacji Muzeum Auschwitz. Podsumowuje ona historię co najmniej 205 polskich leśników deportowanych do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Według historyka Centrum Badań Bohdana Piętki, który dokonał analizy dokumentacji archiwalnej, co najmniej 170 z nich zginęło w tym lub innych obozach koncentracyjnych, do których zostali przeniesieni.

Z okazji wydania książki Miejsce Pamięci Auschwitz 16 listopada odwiedziła delegacja, w której byli m.in. sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka oraz główny inspektor Lasów Państwowych Artur Malowaniec. Na dziedzińcu bloku 11 złożono wieńce, oddając hołd wszystkim ofiarom Auschwitz. Następnie w Centrum Dialogu i Modlitwy odprawiona została msza święta.

Muzeum Auschwitz oraz dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk zostali uhonorowani przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. inż. Andrzeja Koniecznego Złotymi Kordelasami Leśnika Polskiego. To najwyższe odznaczenie, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych, nadawane jest także osobom i instytucjom spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa. Od przedstawicieli Stowarzyszenia Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta oraz od dyrektora generalnego Lasów Państwowych Muzeum otrzymało specjalistyczne urządzenia, które pomogą w zabezpieczeniu obszaru leśnego na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

Ze względu na sytuację epidemiczną zaplanowana konferencja dotycząca losów leśników w KL Auschwitz została przełożona.

We wstępie do publikacji dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny napisał: „Księga Pamięci to pomnik dla tych spośród naszych Kolegów, których reżim hitlerowski potraktował w szczególnie okrutny sposób. Trafili do obozu z powodu swojej narodowości i zaangażowania w sprawy polskie. Zostawili za sobą lasy, o które dbali. W leśnych osadach pozostały osierocone dzieci i żony. Znamy nazwiska tylko 205 polskich leśników, którzy trafili do obozu Auschwitz. Byli to ludzie z całej przedwojennej Polski.”

Księga Pamięci podzielona została na dwie główne części. Pierwsza zawiera artykuły na takie tematy jak m.in.: edukacja leśników w dwudziestoleciu międzywojennym i ich sytuacja po wybuchu II wojny światowej oraz ustawodawstwo niemieckie dotyczące leśnictwa w okupowanej Polsce. Część druga natomiast to artykuł na temat powodów aresztowania leśników i ich deportacji do Auschwitz oraz biogramy poszczególnych więźniów, którym towarzyszy bogaty wybór dokumentacji archiwalnej.

„Kiedy wybuchła II wojna światowa, leśnicy natychmiast włączyli się do walki w obronie niepodległości kraju, a następnie do walki konspiracyjnej. Szacuje się, że byli tą polską grupą zawodową, która poniosła jedne z najwyższych strat podczas wojny, sięgające 50% przedwojennego stanu osobowego. Równie duże ofiary poniosły ich rodziny” - napisał Bohdan Piętka.

„Powodem deportacji leśników polskich do KL Auschwitz – tak jak i w przypadku pozostałych więźniów polskich – było ich zaangażowanie w działalność konspiracyjną oraz represje wynikające z terrorystycznych działań okupanta niemieckiego” - czytamy.

W początkowej fazie okupacji niemieckiej działalność konspiracyjna leśników polegała głównie na zbiórce i zabezpieczeniu broni pozostałej w lasach po kampanii wrześniowej oraz na prowadzeniu w nadzorowanej przez okupanta niemieckiego gospodarce leśnej różnych form sabotażu, takich jak: niszczenie lub ukrywanie polskich akt i planów gospodarczych z dziedziny leśnictwa i drzewnictwa, fałszowanie danych dotyczących wieku drzewostanu, stanu lasów i możliwości ich eksploatacji, opóźnianie zarządzonej przez okupanta akcji inwentaryzacyjnej, wyrównywanie nałożonych przez okupanta kontyngentów masą drzewną z cięć pielęgnacyjnych o niskiej wartości drewna użytkowego oraz wykradanie żywicy przeznaczonej na produkcję mydła.

„Działalność leśników w zorganizowanej konspiracji wojskowej polegała na bezpośrednim udziale w akcjach sabotażowo-dywersyjnych i walce partyzanckiej oraz tworzeniu zaplecza dla partyzantów w postaci kwater, punktów kontaktowych, zaopatrzenia w żywność, magazynowania broni, opieki nad rannymi i chorymi partyzantami oraz ukrywania osób zdekonspirowanych. Do ważnych form wsparcia konspiracji i partyzantki przez leśników należały również: wywiad, przewodnictwo, podejmowanie zrzutów, ubezpieczanie grup bojowych oraz transport broni i rannych. Leśnicy pełnili także funkcje kierownicze i dowódcze na różnych szczeblach konspiracji wojskowej” - pisze Bohdan Piętka.

Muzeum Auschwitz od ponad 30 lat współpracuje z Zespołem Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku. Jego uczniowie odbywają praktyki na terenie Miejsca Pamięci. „Cieszę się, że historia współdziałania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z leśnikami wchodzi w nową fazę: powstała księga pamięci, opracowujemy wystawy, organizujemy sesje naukowe, upamiętniamy ofiary. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie się przyczyniać do kształtowania postaw młodych ludzi, będzie cegiełką w budowaniu etosu leśnika, pogłębi i upowszechni wiedzę na temat losu polskich leśników w czasie II wojny światowej” - napisał dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk.

There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question