• Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

  • 1. Sklep internetowy firmy Księgarnia Internetowa "Żak", znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ksiegarnia.e-oswiecim.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
  • 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Księgarnia Internetowa "Żak" są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
  • 3. Transakcje internetowe realizowane kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeniowe Dotpay

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

  • 4. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
  • 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Księgarnia Internetowa "Żak" na stronach sklepu internetowego.
  • 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Księgarnia Internetowa "Żak" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
  • 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
  • 8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
  • 9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
  • 10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Księgarnia Internetowa "Żak", opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Księgarnia Internetowa "Żak", .

GWARANCJE I REKLAMACJE

  • 11. Towary oferowane w sklepie internetowym Księgarnia Internetowa "Żak" są objęte gwarancją producenta.
  • 12. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Księgarnia Internetowa "Żak".
  • 13. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).